.

Balatonalmádi
2010 szeptember 16-17.
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton

Könyvvizsgálói konferencia 2010

Könyvvizsgálói konferencia 2009

Könyvvizsgálói konferencia 2008

XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Közélet és könyvvizsgálat

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

Közgazdász vándorgyűlésTovábbi oldalaink, írásaink

NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS

Könyvvizsgálói konferencia 2010, Balatonalmádi - Nyitó Plenáris

I. ÁLTALÁNOS SZEKCIÓ Szekcióvezető: Dr. Tremmel Zoltán

Dr. Tremmel Zoltán
 • Pankucsi Zoltán: Aktuális számviteli kérdések, várható változások
 • Dr. Nagy Zoltán: Könyvvizsgálói ajánlattételek és díjtételek kontra GVH
 • Nagy Péter: Miért az IT a legnagyobb kihívás a következő 10 évben a könyvvizsgálók munkájában?
 • Alexa Noémi: A magyarországi korrupció mélysége, megoldási javaslatok
 • Ámon Gábor: Csalások és a csalások jelei a könyvvizsgált társaságok beszerzési folyamataiban
 • Pódiumvita a szekcióvezető irányításával

II. MÓDSZERTANI SZEKCIÓ Szekcióvezető: Dr. Gál Jolán

Dr. Gál Jolán
 • Agócs Gábor: Minőség és szakmaiság a pénz- és tőkepiaci, valamint a tőzsdei cégek számára nyújtott könyvvizsgálói szolgáltatásban
 • Binder Szilvia: A gazdasági válság és az azt követő időszak számviteli és könyvvizsgálati kihívásai
 • Szabó Zsuzsanna: Minőség a könyvvizsgálatban
 • Dr. Gál Judit: A gazdasági társaságok ellenőrzésének szabályai a Gt. és Ctv.-ben, különös tekintettel a könyvvizsgáló szerepére
 • Borda Józsefné dr. Rabóczki Mária: A társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései
 • Nyirati Ferenc és Dr. Somogyi Zoltán: Adatexport, a könyvviteli adatok átvételének önkéntes új lehetősége
 • Dr. Nagy Lajos: A könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgáló felelőssége a gazdasági társaságokban végzett könyvvizsgálatoknál
 • Veresné Dr. Somosi Mariann: Minőségi szemlélet a könyvvizsgálatban a közfelügyelet szemszögéből
 • Pódiumvita a szekcióvezető irányításával

III. KÖLTSÉGVETÉSI SZEKCIÓ Szekcióvezető: Dr. Rocskai János

Dr. Rocskai János
 • Dr. Szebellédi István: Az önkormányzatok finanszírozásának és adósságrendezésének feladatai
 • Miklós-Molnár Marianna: Uniós projektek ellenőrzése és könyvvizsgálata
 • Dr. Kothencz Éva: Várható jogszabályi és eljárási változások a közbeszerzésben
 • Balogh Istvánné: Túlzott elvárások a könyvvizsgálóval szemben
 • Dr. Rácz Jenő: Kórház-finanszírozás – egészségügyi reform – könyvvizsgálat
 • Dr. Becker Pál: Kiszervezés az egészségügyben
 • Dr. Serényi Iván: Egészségügyi intézmények könyvvizsgálati tapasztalatai
 • Pódiumvita a szekcióvezető irányításával

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

 • Szekcióelnökök beszámolója

  Nem jártak rosszul azok, akik egészen végig kitartottak és jelen voltak a záró előadásokon is. Mindhárom szekcióvezető élvezetes, értékes információkkal teletűzdelt beszámolót tartott az elmúlt két nap fontosabb mozzanatairól.

 • Elnöki zárszó

  Hová lett az elnök kedve? - kérdezték sokan és tette fel ő is magának ezt a kérdést. A konferenciáról készült rövid leltár alapján azonban, a válasz nem lehet más, mint az, hogy minden rendben van. Színvonalasak voltak az előadások, kiválóan helyt álltak a szekciók házigazdái, a résztvevők jól érezték magukat és mindenki várja a következő találkozót.

Gálavacsora

Szentpeteri Csilla: Monti Tango-Pepperoni

Koncertjeinek külső megjelenése ötvözi a klasszikus hangversenyek eleganciáját a könnyűzenei előadások látványvilágával. Közönsége a kultúra és a színvonalas szórakozás izgalmas keverékét élvezheti.

Magyarország egyik legelismertebb, legnépszerűbb művésze, akit előszeretettel hívnak meg minden állami rendezvényre, mind a legelitebb bálokra, miniszteri találkozókra és a Magyarországon székelő multinacionális cégek előkelő partijaira. Műsora kuriózum, elegáns, komoly megjelenése biztos siker.

További konferencia pillanatok >>>

Gondolatok és pillanatképek a konferenciáról

A tananyag nem vész el, csak ...

Dr. Lukács János, az MKVK elnöke: Elnöki köszöntő

A könyvvizsgálók számára fontos a közélet tisztasága. Területek, amelyeknél be lehetne vezetni, illetve erősíteni lehetne a kamarai szerepvállalást:

 • adóellenőrzések,
 • támogatások odaítélése, előzetes ellenőrzések,
 • önkormányzatok gazdálkodása,
 • pénzintézeti tevékenységek (módszertan, bánásmód),
 • új szolgáltatások (teljesítési letét, választott bíróság),
 • beszámolók közzététele, letétbehelyezés.

Célkitűzések:

 • javuljanak a környezeti feltételek,
 • ne kérdőjeleződjék meg folyamatosan a szakmai és üzleti titoktartási kötelezettség,
 • ismertessék el egy minimum auditdíj meghatározásának jogossága,
 • ne lebegjen állandó fenyegetettségként a kötelező könyvvizsgálat értékhatárának lehetséges módosítása,
 • ne legyen újból és újból napirenden a kamarát a szolgáltatásaiért és kötelező feladatellátásáért megillető állami támogatás jogosultságának felülvizsgálata,
 • ne kérdőjeleződjék meg folyamatosan a "kis könyvvizsgálók" szakmai kompetenciája,
 • a kamara a szakma kamarájaként működhessen,
 • kerüljön ki a könyvvizsgálat a közbeszerzés hatálya alól és ne a díj legyen a versenyképesség egyetlen feltétele,
 • kapjon a szakma több lehetőséget tevékenységének a népszerűsítésére,
 • legyen korlátozva a kártérítési kötelezettség.

Még többet tenni a közéletért.

Dr. Lukács János egy Kennedy idézettel zárta a konferenciát megnyitó beszédét: "Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért"

Vesszük a bátorságot és azzal kommentáljuk a kamara elnöke által idézett szöveget, hogy tudomásunk szerint Theodore Sorensen, John F. Kennedy beszédírója azt mondta, hogy az amerikai elnök legfontosabb nyilatkozata nem a szóban forgó idézet volt, hanem a következő: "Csak amikor a fegyvereink már minden kétséget kizáróan ütőképesek, akkor lehetünk biztosak abban, hogy nem kell majd használnunk őket."

Az oldal elejére >>>

Rogán Antal - az országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke

Rogán Antal - az országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke: A gazdaságpolitika aktuális kérdései

 • A kormány feltett szándéka, hogy gazdaságpolitikai eszköztárát nem külső igények, hanem saját elképzelései alapján határozza meg.
 • Az Európai Unió egyre inkább a közös költségvetési politika irányába kíván elmozdulni. Ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell. Várhatóan erről legkésőbb 2012-ben egyeztetnie kell Brüsszellel.
 • Relatív gazdasági előnyök birtokában vagyunk a környező országokkal szemben:
  1. a jelenlegi költségvetési hiány alapján könnyebb elérni az inflációs célt,
  2. más országokkal szemben, akik sokkal nagyobb hiánnyal küszködnek, mi adót tudunk csökkenteni,
  3. számos olyan infrastrukturális feltétel teljesült, amely előnyt jelent a régió többi országaihoz képest.
 • Fontos feladatok:
  1. csökkenteni kell a munkát terhelő költségeket, első lépésként a személyi jövedelemadót, számítva arra, hogy ez egy belső fogyasztást ösztönző lépést jelent, amely a gazdasági növekedést is elősegíti,
  2. az EU-s forrásokat haladéktalanul át kell csoportosítani a gazdaság kulcsfontosságú területeire (Széchenyi terv),
  3. a pályázati feltételrendszer gyökeres átdolgozása szükséges,
  4. csökkenteni kell a bürokráciát,
  5. az egyszerűsítésekkel párhuzamosan fokozni kell az ellenőrzéseket és ebben a könyvvizsgálóknak is nagy szerepet kell vállalnia.
 • A következő évek gazdaságpolitikai célkitűzései:
  1. A magán-nyugdíjpénztári tagdíj beszámítása a költségvetésben. A magán-nyugdíjpénztárak befektetési politikájának befolyásolása a hazai értékpapírokba történő befektetések irányába.
  2. A hiánycélt mindenképpen tartani kell.
  3. A költségmegtakarítás elsősorban az államháztartás területeire kell irányuljon.
  4. Ragaszkodni kell az adócsökkentés folytatásához.
  5. Az önkormányzatok finanszírozását újra kell gondolni, de ez nem jelentheti azt, hogy a felhalmozódott adósságokat nem kell visszafizetni.
  6. A bajba jutott lakáshitelesek közül azok számíthatnak segítségre, akik valóban önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe. A szigorú feltételrendszer már önmagában elég ahhoz, hogy megszűrje a támogatást igénybe venni kívánók körét!
  7. Számítani lehet az adókedvezmények jelentős csökkentésére is.

  Az oldal elejére >>>

Pankucsi Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium): Aktuális számviteli kérdések, várható változások

"Építsünk mindazokra a tapasztalatokra, amelyek a Könyvvizsgálói Kamaránál felhalmozódtak."

Várható változások a számviteli rendszerben: egyszerűbb beszámolókészítés; az éves beszámoló készítésére kötelezettek körének szűkítése; praktikus apróságok (évzáráshoz, devizaátálláshoz kötődően).

Azonnali intézkedést igénylő feladatok:

 • a közfelügyeleti rendszer szerepének növelése a nemzetközi társ-felügyeletekkel történő kapcsolattartás terén
 • a minőség-ellenőrzés fokozottabb függetlenítése a Könyvvizsgálói Kamarától.

Rövid távon felvetődő kérdések:

 • állandó választott-bíróság létrehozása cégek közötti, illetve könyvvizsgálók és cégek közötti vitás kérdések rendezésére,
 • a kényszer szüneteltetés, mint az egyik lehetséges fegyelmi szankció,
 • a mentori időszak teljesítése ne csak főállásban legyen lehetséges,
 • a képzés bemeneti feltételeinek megváltoztatása (ne csak felsőfokú számviteli végzettséggel lehessen elérni a könyvvizsgálói pályát).

Hosszabb távon felvetődő kérdések:

 • speciális továbbképzés - a tudásszint oly módon történő biztosítása, hogy az ne legyen teher az érintettek számára,
 • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói kör fogalmának kiszélesítése
 • a szakmai szervezettől független - amerikai mintára épülő - közfelügyeleti rendszer, az egész világra kiterjedően érvényes minőség-ellenőrzéssel,
 • könyvvizsgálói felelősség korlátozási súlypontjának áthelyezése az arányos felelősségvállalásról az összegszerűre.

  Az oldal elejére >>>

Dr. Fekete Imréné - A Dr. Bartók Nagy András életműdíj díjazottja

A 2010-es évben a Dr. Bartók Nagy András életmű díjat Dr. Fekete Imréné kapta.

A könyvvizsgálóasszony meleg szavakkal fejezte ki köszönetét a közösségnek, hogy ily módon ismerték el munkásságát. A pillanat a jelenlévők számára bizonyára emlékezetes marad.

Az oldal elejére >>>

Konferencia pillanatok

Könyvvizsgálói konferencia - Balatonalmádi 2010 - Gálavacsora Könyvvizsgálói konferencia - Balatonalmádi 2010 - Gálavacsora
XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Életműdíj Dr. Gál Judit
Rulett együttes Rulett együttes-ne gondold...

Rulett honlap

,,... ők az a zenekar akik a holtakat is felébresztik, akik kimennek a táncplaccra, akik két kézzel húzzák be az embereket táncolni és akkor is hangulatot csinálnak, ha mindenki alszik, vagy senki sincs a teremben...,,

Gönczi Gábor

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére


Vissza az elejére